NORDISKA KURSER I PLASTIKKIRURGI -
Kurser för ST-läkare i plastikkirurgi inom Norden
http://www.scaplas.org

EXTERNA
Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery
http://informahealthcare.com/journal/phs
 
Kampanjen En Rökfri Operation
http://www.enrokfrioperation.se

ACPA -
Cleft Palate Foundation
http://www.cleftline.org

ASPRS -
American Society of Plastic Surgeons
http://www.plasticsurgery.org

EURAPS -
European Association of Plastic Surgeons –

http://www.euraps.org/

ESPRAS -
European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery –

http://www.espras.org

ISAPS -
International Society of Aestethic Plastic Surgery
http://www.isaps.org

KIRUB -
Kirurger under utbildning
http://www.kirub.se
 
SCAPLAS -
Nordisk Plastikkirurgisk förening
http://www.scaplas.org

U.E.M.S. -
Europeiska specialistläkarorganisationen –

http://www.uems.net/WSRM -

WSRM -
World Society for Reconstructive Microsurgery

www.wsrm.net
Webbdesign Argonova