Medlemsvilkor

 

För att kunna ansöka om att bli medlem (ledamot) i Svensk Plastikkirurgisk Förening så måste Du vara specialist i plastikkirurgi. Ansökan skickas till den fackliga sekreteraren vars kontaktinformation Du finner under fliken Styrelse. Ur föreningens stadgar §4 framgår att:

 

"Ansökan om ledamotskap skall ske skriftligen till styrelsen senast två veckor före nästkommande föreningsmöte. Till ansökan skall vara fogad kortfattad meritförteckning och en rekommendation av minst två ordinarie ledamöter. Styrelsen har att föredraga ärendet vid mötet. För inval fordras 2/3 majoritet. Ledamot kan ansöka om medlemskap i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi med rekommendation från två av dess medlemmar."

 

Medlemsavgift 750 kr insättes på plusgiro: 376462-8 

 

Webbdesign Argonova