Plastikkirurgisk hemstudiekurs

2015-12-07
Plastikkirurgisk hemstudiekurs är ett pilotprojekt utgående från

 boken Grabb and Smith's Plastic Surgery (7:e utgåvan augusti 2013) av Thorne et al. Projektet drivs av Plastikkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala i samarbete med Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF) med start januari 2016.

Målgrupp

Kursen är främst avsedd för utbildningsläkare, men är även öppen för intresserade specialister som önskar repetera, underhålla och uppdatera sina teoretiska kunskaper. Den är också ett bra sätt för utlandsutbildade plastikkirurger att få en tydligare inblick i svenska behandlingsrutiner och ­traditioner.

Upplägg

Varje vecka skickas sidhänvisningar på 5 sidor ut till deltagarna tillsammans med 5 instuderingsfrågor i ett webbformulär infogat direkt i mailet ­ på det sättet kommer man att ha läst hela boken på 2,5 år och de som uppnått godkännande­nivå får då ett diplom utfärdat av ST­studierektor i plastikkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

För att vara godkänd veckovis krävs rätt på alla frågor utom en och för att bli godkänd på det hela stora krävs att man är godkänd på minst 80% av kursveckorna ­ den som inte uppnår detta eller som börjar kursen så sent att det inte är möjligt att uppnå detta har möjlighet att efter kursens avslut få ut ett intyg avseende hur stor andel av kursen som man avklarat.

Frågorna ligger uppe på nätet under 3 arbetsveckor, därefter stängs formuläret och de rätta svaren skickas ut till deltagarna tillsammans med en rättningsmall, där deltagarna även själva kan se hur de svarat på de olika frågorna.

Löpande kursstart

Kursstarten sker löpande, dvs kursen rullar runt och om man inte varit med från starten i januari 2016 kan man hoppa på där kursen är för närvarande och sedan när man gått igenom boken första varvet börjar kursen om från början av boken på nytt igen, men kommer då att drivas av en annan plastikkirurgisk klinik.

Anpassning till svenska och lokala förhållanden

Efter att man läst varje kapitel kommer kommentarer till texten av svenska experter att skickas ut där man diskuterar det som skiljer europeisk från svensk handläggning av de olika tillstånden. Detta dokument kan även användas som bas för diskussion inom klinikens egna ST­utbildning efter varje avslutat kapitel.

Anmälan

Anmälan sker via ett automatiskt webbformulär:

https://docs.google.com/forms/d/1FcBFHHVzedfXlBDz9u7doB1Ig4Qkm1GCrQmQTSOspM8/vie wform

Vid frågor, ta kontakt med eva.lindell.jonsson@akademiska.se för närmare information. 

Webbdesign Argonova