Uppdatera till www.spkf.se

2014-08-15
Det gamla domännamnet som SPKF hade den tidigare webplatsen på hänvisar nu till en annan verksamhet. Det är därför extra viktigt att alla externa länkar på andra sidor som medlemmarna förfogar över uppdateras med den nya domänen www.spkf.se.

Som flera av er redan har märkt och påpekat så hänvisar det gamla domännamnet som SPKF använde till den tidigare webplatsen nu till en annan verksamhet. Styrelsen har inlett en process i syfte att få tillbaka äganderätten till det gamla domännamnet.

 

I väntan på utfallet av detta arbete är det angeläget att alla uppdaterar länkar som kan finnas på kliniksidor eller annat. Syftet är i första hand att hänvisa besökare som klickar på länken till vår nuvarande webplats, men också för att få det nya domännamnet att hamna högre i rankingen vid sökningar på föreningens namn.

 

Det är därför mycket angeläget att vi gemensamt gör en inventering av de länkar som kan finnas liggande på olika hemsidor, samt ser till att få dem uppdaterade till den nya domänen www.spkf.se.

 

hälsar

 

Johan Thorfinn

webansvarig

Webbdesign Argonova