SVENSK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING
SWEDISH ASSOCIATION OF PLASTIC SURGEONS

 

För att skicka meddelande till SPKF, vänligen använd i första hand Kontaktsidan.

 

Styrelse 2018-19

 

Ordförande                                           

Emma Hansson                     

Tel vx: 031-3421000

E-post: ordf@spkf.se

 

Vice ordförande

Petra Peterson      

Tel vx: 08-517 700 00

E-post:vordf@spkf.se

 

Facklig sekreterare

Andrada Röme                                                      

Tel vx: 040-33 10 00

Epost: sekr@spkf.se

 

Vetenskaplig sekreterare

Daniel Nowinski  

Tel vx: 018-6110000

Epost: vetenskap@spkf.se

        

Kassör                                                                     

Hamidreza Natghian

Tel vx: 08-517 700 00

E-post: kassor@spkf.se

 

Ledamot (sammankallande utbildningsutskottet)

Amar Karalija

Tel vx: 090-785 00 00

E-post: utbildning@spkf.se                           

 

Ledamot (IT-frågor)

Louise Rydén

Tel vx: 010-1030000

E-post: web@spkf.se                                               

 

Adjungerad ledamot (Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi)     

Fredrik Gewalli                                

Tel vx: 

E-post: sfep@spkf.se

 

Adjungerat ledamot (SCAPLAS)

Göran Stålhult

Umeå Universitetssjukhus 

E-post: gstalhult@hotmail.com

 

Webbdesign Argonova