Utbildningskommittén

 

 

 

Utbildningskommittén för plastikkirurgi består av sammankallande (styrelseledamot SPKF) och studierektorerna från de plastikkirurgiska klinikerna på respektive universitetssjukhus:

 

Amar Karalilja, Umeå, sammankallande (SPKF styrelse, epost: utbildning@spkf.se)
Åsa Edsander-Nord, studierektor Stockholm
Mattias Elmér, studierektor Örebro

Stina Klasson, studierektor Malmö
Ziad Sleem, studierektor Uppsala
Emma Hansson, studierektor Göteborg
Avni Abdiu, studierektor Linköping

Disa Lidman, (adjungerad representant från Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi)

 

Utbildningskommitténs huvuduppgifter:


•    Sköta kontakterna med LIPUS i frågor som rör SK-kurser.
•    Föreslå namn på plastikkirurger som kan fungera som SPUR-inspektörer.
•    På uppdrag av SPKF:s styrelse förvalta och revidera innehållet i utbildningsboken.
•    Bereda övriga utbildningsfrågor för SPKF:s styrelse.

 

ST-utbildning

ST-utbildningen i plastikkirurgi bedrivs fram till år 2021 i två parallella system (enligt SOFS 2008:17 respektive SOFS 2015:2). Här hittar Du Socialstyrelsens dokument för respektive system samt våra utbildningsböcker. Klicka på länkarna så kan du läsa PDF-filerna:

 

Nya systemet (SOFS2015:2)

Utbildningsboken 2015

Föreskrifter ST-utbildning 2015

 

Gamla systemet (SOFS 2008:17)

Utbildningsboken 2008

Föreskrifter ST-utbildning 2008

 

 

 

 

 

Webbdesign Argonova